Vad är en hjärtstartare?

Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare är en liten EKG-apparat som läser av hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett plötsligt hjärtstopp.

Hjärtstartaren består av själva apparaten, ett par elektroder (plattor som klistras på bröstkorgen) och vanligtvis två knappar, en för att starta hjärtstartaren och en för att ge en strömstöt. Om hjärtstartaren hittar ett kammarflimmer ges instruktion om defibrillering, d.v.s. en elektrisk stöt. Du kan aldrig ge en stöt om inte hjärtstartaren analyserat att det behövs. Det går alltså inte att skada någon genom att distribuera en stöt av misstag. 

 

Vid ett plötsligt hjärtstopp är varje minut viktig. Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp. I de fall där hjärt-lungräddning påbörjas överlever endast 1 av 10 personer. Det motsvarar att en person dör av plötsligt hjärtstopp varje timme. Vid plötsligt hjärtstopp, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns. Forskning har visat att i de fall som en hjärtstartare används omedelbart kan så många som 7 av 10 personer överleva. Därför är allmänhetens insats avgörande.

 

Att använda en hjärtstartare

En hjärtstartare används när en person är medvetslös och inte andas. Innan hjärtstartaren är på plats larmas 112 och hjärt-lungräddning påbörjas.

Det är inte farligt att använda en hjärtstartare och den hjälper till på vägen med tydliga muntliga instruktioner. Eftersom hjärtstartaren styrs av en smart algoritm som analyserar hjärtats signaler kommer den inte att ge en strömstöt om det inte är nödvändigt.  

Hjärtstartaren analyserar olika aspekter av hjärtats signaler, och kan därigenom avgöra vad som är lämpligt. Hjärtstartaren läser av patientens EKG och om patienten har en normal hjärtrytm, som vid en svimning, så kommer den inte att ge någon stöt.  

Hur använder jag en Philips hjärtstartare? 

Philips hjärtstartare är enkel att använda. Hjärtstartaren ger instruktioner när du öppnar den, både via en röst samt via bilder. 

  1. Tryck på den gröna På/Av-knappen, som aktiverar röstinstruktioner.
  2. Hjärtstartaren kommer att ge dig instruktioner om hur du ska placera elektroderna på den drabbade enligt anvisningarna.
  3. När elektroderna är fästa kommer enheten uppmana dig att trycka på den orange stötknappen.

Det är viktigt att du avlägsnar dig från personen när hjärtstartaren säger det.  

Barnläge Philips FRx

Om den drabbade är ett barn eller spädbarn finns det till Philips FRx ett särskilt kort för barn i hjärtstartarens sidoficka som ska föras in i hjärtstartaren. När den är placerad kommer instruktionerna att vara anpassade för barn. Exempelvis ska elektroderna vara placerade på mitten av bröstet samt på mitten av ryggen om den drabbade är ett barn, istället för över ena bröstmuskeln och under den andra som hos en vuxen. 

 

Information hjärtstartare:

Philips Heartstart FRx och Philips Heartstart HS1 är lättanvända och pålitliga hjärtstartare.

Interna självtester säkerställer att hjärtstartaren alltid är klar att användas. Philips hjärtstartare har dagliga, veckovisa och månadsvisa självtester av alla vitala funktioner, som energiladdning/-urladdning och elektrodfunktionen.

När statusindikatorn blinkar grönt bekräftas att allt är som det ska och hjärtstartaren är redo för användning. I annat fall avger hjärtstartaren en ljudsignal som meddelar att tillsyn krävs.

Med hjärtstartaren i standby-läge består underhållet helt enkelt av visuell inspektion och byte av förbrukningsartiklar som elektroder (vartannat år) och batteri (vart 4:e år).

Ska hjärtstartaren användas på ett spädbarn/barn under 25 kg så använder man en barnnyckel (Philips FRx) eller en barnelektrodkassett (Philips HS1) vilket gör att hjärtstartaren justerar sina instruktioner och energinivån till användning på barn. I hjärtstartarpaketet med Philips FRx ingår barnnyckel. Barnelektroder ingår inte i hjärtstartarpaketet med Philips HS1 utan behöver köpas till.