Sekretesspolicy

V5 04-05-2022 | 15:12:13

Hjärtsäkrat Grannskap är ett initiativ av Hjärt-Lungfonden, Philips och IF för att ge människor möjlighet att samla in pengar till hjärtstartare i deras bostadsområde. Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra och främja insamlingarna. I denna integritetspolicy förklarar vi bland annat vilken data vi samlar in och vilka rättigheter du har.

Ansvarig och kontakt

Personuppgiftsansvarig för databehandling i samband med Hjärtsäkrat Grannskaps insamlingar på www.hjartsakratgrannskap.se är Dahl Medical, Stenhuggarvägen 5, 132 38 Saltsjö-Boo, Sverige.

För frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy, vänligen kontakta info@dahlmedical.com, per telefon på 08-715 08 00 eller per post på ovanstående adress.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som du kan identifieras med, såsom ditt namn, din e-postadress och ett foto. Dahl Medical kan samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter för Hjärtsäkrat Grannskap:

 • För-och efternamn;
 • e-postadress;
 • telefonnummer;
 • adress;
 • data om din insamling såsom text, video, plats och bild;
 • profilinformation (valfritt) såsom en profilbild, födelsedatum, kön och språk;
 • nyhetsbrev som du har prenumererat på (nyheter från Hjärtsakrat Grannskap eller uppdateringar av kampanjer som du är intresserad av);
 • bankuppgifter (för givare);
 • Gåvobelopp;
 • klick- och surfbeteende via cookies och jämförbara tekniker;

Vi samlar in personuppgifter från följande grupper av personer:

 • personer som skapar en insamling;
 • givare;
 • besökare på vår webbplats;

 

Mål och grund

Dahl Medical samlar in och använder personuppgifter för olika ändamål baserat på olika rättsliga grunder. Vi förklarar detta för dig nedan från fall till fall.

Konto och Min profil

För att starta en insamling måste du först skapa ett konto. Vi kommer då att fråga efter ditt namn och din e-postadress.

Vi använder dessa uppgifter för att kommunicera med dig om aktiviteter via ditt konto, till exempel en insamling som du skapar. Vi använder din adress så att Dahl Medical (leverantören av hjärtstartaren, mer information finns under "Tillhandahållande till tredje part") kan leverera hjärtstartaren. Grunden för detta är genomförandet av avtalet.

I Min profil kan du:

 • ladda upp en bild (av dig själv) så att vi kan visa den med din insamling;
 • visa, ändra eller avsluta ditt konto;

 

Insamlingar

Om du påbörjar en insamling ber vi dig att ange var hjärtstartaren ska placeras. Vi ber dig också att tillhandahålla en informationstext för att uppmuntra insamlingen.

När en åtgärd har skapats kommer följande information att publiceras på webbplatsen:

 • namnet på initiativtagaren till insamlingen;
 • platsen där hjärtstartaren ska placeras
 • ditt foto (om du har lagt till det i Min profil);
 • information i texten som du har lämnat om kampanjen eller om dig själv.

Observera: om du inkluderar information om din hälsa i texten kommer dessa att offentliggöras på hemsidan.

Informationen som ingår i insamlingen kan ändras senare genom att logga in och redigera dem. Vi använder uppgifterna för att främja din insamling och för att säkerställa att hjärtstartaren levereras när beloppet har uppnåtts. Behandlingen av namnet på initiativtagaren och platsen där hjärtstartaren kommer att placeras är nödvändig för att avtalet ska kunna genomföras. Grunden för behandlingen av de övriga nämnda uppgifterna är det berättigade intresse som vi har av att marknadsföra din insamling så bra som möjligt och att göra det möjligt för berörda parter att kontakta dig angående insamlingen.

Bidrag

Om du bidrar till en insamling behandlar vi dina bankuppgifter och beloppet för ditt bidrag. Detta är nödvändigt för genomförandet av avtalet. När du bidrar till en insamling kan du välja att ange ditt namn. Om du anger ditt namn kommer det att publiceras på hemsidan tillsammans med ditt bidrag.

E-postmeddelanden

Vi skickar olika typer av e-postmeddelanden:

 • till personer som har skapat ett konto skickar vi e-postmeddelanden för att aktivera kontot, för att hålla dem informerade om aktiviteter via kontot (t.ex. bekräftelse på att en insamling har skapats), uppdateringar om egen(a) insamling(ar) och för periodisk sändning av nyhetsbrevet;
 • till personer som har uppgett sin e-postadress för att få tips om att starta en insamling skickar vi cirka tre mejl med tips;
 • till personer som har angett sin e-postadress för att de är intresserade av en insamling, skickar vi e-postmeddelanden med information och/eller uppdateringar om kampanjen;
 • till de personer som bidragit till en insamling för att hålla dem informerade om nyheter om Hjärtsäkrat Grannskap och partners.

Du kan avbryta prenumerationen från att ta emot ytterligare e-postmeddelanden i alla e-postmeddelanden, med undantag för e-postmeddelanden vi skickar till initiativtagaren som är nödvändiga för insamlingen (såsom meddelanden om att insamlingen är slutförd). Om du har ett konto kan du även avregistrera dig i Min profil.

Grunden för att behandla dina uppgifter för att skicka e-post är genomförandet av avtalet när det gäller e-postmeddelanden som är nödvändiga för detta (såsom e-postmeddelanden för att aktivera kontot och meddelanden om genomförandet av insamlingen). För övriga meddelanden är grunden det berättigade intresse som vi har av att kunna informera dig.

Social media

Du kan dela en kampanj via Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp och e-post. Om du är inloggad på Facebook kan du även posta kommentarer på vår hemsida via Facebook. Detta gör en del av din profil (namn, profilbild) synlig på vår hemsida. Om du delar eller svarar på en insamling kommer leverantören av den relevanta plattformen också att behandla dina uppgifter. Vi har ingen kontroll över det. Vi rekommenderar att du läser leverantörens integritetspolicy.

Chatt

Du kan ställa frågor till oss om Hjärtsäkrat Grannskap via chattfunktionen. Det är nödvändigt att registrera vissa personuppgifter. Dahl Medical grundar sig på att ett avtal med dig fullgörs: lämna information på begäran. Vi registrerar chatten för att kunna hjälpa dig bättre i framtiden. Alla konversationer kommer att raderas efter 30 dagar.

Lagringsperioder

Insamlingar kommer att finnas kvar på hemsidan efter att de avslutats för att ge en överblick över alla Hjärtsäkrat Grannskap-insamlingar. På så sätt kan personer som vill starta en ny insamling se var det redan har varit insamlingar och om de var framgångsrika.

Om dina personuppgifter ingår i en insamling och du vill att vi ska radera dem kan du skicka en förfrågan till oss via e-post.

Om du har skapat ett konto kan du även ändra eller ta bort din information, inklusive de som ingår i en insamling, i Min profil.

Tillhandahållande till tredje part

Hjärt-lungfonden, Philips och IF använder följande tredje parters tjänster inom ramen för hjartsakratgrannskap.se:

AED360-ProCardio

AED360-ProCardio sköter hemsidan för Hjärtsäkrat Grannskap och tar hand om betalningar för insamlingarna. Nets används för betalningar. Kentaa är vår processor och agerar på våra vägnar. Nets är en underprocessor.

Om beloppet för kampanjen har uppnåtts kommer AED360-ProCardio (med Nets) att se till att detta går till Dahl Medical. Dahl Medical levererar sedan hjärtstartaren. För att kunna göra detta förser vi Dahl Medical med uppgifter om insamlingen (inklusive initiativtagarens). Dahl Medical är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med leveransen. För mer information om detta hänvisar vi till integritetspolicyn för Dahl Medical.

Kentaa

Kentaa är ägare och byggare av hemsidan och teknisk partner till AED360-ProCardio. Kentaa tar hand om alla tekniska anslutningar och hosting.

Cookies och andra upplysningar

Vi använder också cookies och jämförbara tekniker, inklusive sådana från tredje part, se vår Cookie Policy.

I övrigt kommer Hjärt-Lungfonden, Philips och IF endast att tillhandahålla data till tredje part med ditt samtycke i förväg, om vi är skyldiga att göra det eller om vi anser det nödvändigt för att skydda våra egna intressen.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av och rätta dina personuppgifter och att invända mot behandlingen av uppgifterna. Dessutom kan du be oss att begränsa behandlingen, att radera eller överföra dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna ovan.

Du kan också visa, begära, ändra och radera de flesta data i Min profil.

Du kan när som helst lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om databehandling i samband med hjartsakratgrannskap.se