Serviceavtal Hjärtsäkrat Grannskap

Ladda ner serviceavtalet här  och försäkringsvillkoren här

Initiativtagaren till insamlingen, nedan kallad ”Innehavaren”, och Dahl Medical AB, 556482-6351, Box 2114, 132 02 Saltsjö-Boo, nedan kallad ”Leverantören”, ingår härmed ett serviceavtal under fyra (4) år med startdatum då hjärtstartarpaketet levereras i enlighet med följande bestämmelser:

Leverantörens serviceåtagande

 • Gratis och obegränsad support för frågor om utrustning, driftsättning, felfunktioner, tillbehör, reservdelar och beställningar via telefon, mail och chatt helgfria vardagar 9-17.
 • Hjärtstartaren är inkluderad och spårbar i Leverantörens databas.
 • Leverantören informerar dig när elektroderna och/eller batteriet behöver bytas ut och levererar dessa kostnadsfritt till i avtalet angiven adress.
 • Om din hjärtstartare inte fungerar har du rätt till Philips tillverkargaranti genom leverantören, samt en tillfällig ersättningshjärtstartare under tiden felsökning och eventuell reparation pågår.
 • Vid förfrågan av läkare efter användning, möjlighet att avläsa EKG-data ur hjärtstartaren.
 • Återställning av hjärtstartaren efter användning genom leverans av nya elektroder, samt batteri vid behov.
 • Serviceavtalet inkluderar alla kostnader för ersättningsmaterial i samband med schemalagt underhåll och vid användning under hela avtalstiden.

I serviceavtalet ingår Dahl Medical hjärtstartarförsäkring. 

Innehavarens serviceåtagande

 • Innehavaren blir ägare till hjärtstartaren och måste fortsätta att följa nedan villkor för att upprätthålla giltigheten av detta avtal.
 • Innehavaren ska omgående registrera hjärtstartaren i hjärtstartarregistret efter leverans, www.hjartstartarregistret.se, samt se till att uppgifterna är uppdaterade löpande.
 • Innehavaren ska genomföra regelbundna kontroller av att hjärtstartaren är på plats och blinkar grönt enligt tillverkarens instruktion.
 • Vid ändring av kontaktuppgifter/plats/innehavare på hjärtstartaren måste innehavaren meddela leverantören dessa omgående.
 • Vid leverans av elektroder och batterier ansvarar innehavaren för att dessa sätts in i hjärtstartaren enligt tillverkaren (Philips) anvisningar.
 • Innehavaren ansvarar för att omgående rapportera eventuella fel till leverantören via mail, service@dahlmedical.com. Efter kontakt avgör leverantören hur felet ska avhjälpas.
 • Vid användning av hjärtstartaren ska innehavaren omedelbart kontakta leverantören för återställning av hjärtstartaren.
 • Vid användning av hjärtstartaren för ex. träning och ej påkallade självtester står innehavaren för kostnaden av eventuella förbrukningsartiklar (elektroder och batteri).
 • Vid öppnande eller användning av hjärtstartarens elektroder när de ej använts i ett skarpt läge (förmodat hjärtstopp) ska innehavaren själv stå för elektrodkostnader. Leverantören kan göra utläsning av hjärtstartaren för att fastställa felfunktion och användningshistorik för hjärtstartaren.
 • Vid felaktig hantering av hjärtstartaren, ej i enlighet med installationsanvisningar och bruksanvisning gäller ej leverantörens åtagande enligt ovan.
 • Vid vårdslös hantering såsom slag, fall, vätske- och vattenskador och skador orsakade av vårdslös eller felaktig användning ska innehavaren själv stå för kostnader för återställning/reparation av hjärtstartaren.
  Bedömning av skador/otillbörlig påverkan på hjärtstartaren uppkomna av ovan görs av leverantören i samråd med tillverkaren (Philips). Detta beslut kan ej överklagas.

Leverantörens priser angivna på www.hjartsakrat.se vid var gällande tid används för beräkning av kostnaderna.

Serviceavtalets omfattning

Villkoren i detta avtal gäller endast för hjärtstartaren (Philips HeartStart FRx eller Philips HeartStart 1). Avtalet löper om en tid av fyra (4) år från det datum hjärtstartarpaketet levereras. Serviceavtalet går efter initial avtalsperiod att förlänga enligt då gällande prislista.

Serviceavtal Ladda ner
Försäkringsvillkor Ladda ner
Villkor och bestämmelser Hjärtsakrat Grannskap 2022 Ladda ner
Villkor och bestämmelser Hjärtsakrat Grannskap 2023 Ladda ner