Korsningen Bergsbogatan/Pärt-Antons gata, 42679 Västra Frölunda

Avslutad Du kan inte längre ge ett bidrag
från 31 125 kr (0%)

Det behövs en lättillgänglig hjärtstartare i området. Bidra till en hjärtstartare på Osberget du också! 
Med en placering intill korsningen Bergsbogatan och Pärt-Antons gata kan den nås av många både uppåt Bergsbogatan och nedåt såväl Pärt-Anton som Skärvallsgatan. Hoppas många vill vara med och bidra! 
Priset för en hjärtstartare som monteras utomhus är 31.000 kr. Vi behöver nå 20.000 kr innan årsskiftet så bidrar If med resterande 11.000 kr. 
I området finns ca 50-60 fastigheter. Om alla bidrar med 400-500 kr så är vi i hamn!

Varmt tack för ditt bidrag.