Hultet

Återstående

från 28 625 kr (17%)
  • 0 kr
    Givare
  • 5 000 kr
    Hjärt-Lungfonden

Till sommaren är det distriktsläger på Hultet :)

Lägerområdet behöver en lättillgänglig hjärtstartare. Bidra till en hjärtstartare på Hultet du också!

Visa alla
5 000 kr 01-12-2023 | 00:16