Hjärtsäkrat grannskap för Yrsas väg 5, 243 36 Löddeköpinge

Avslutad Du kan inte längre ge ett bidrag
från 31 125 kr (0%)

Jag har startat en insamling för att införskaffa en hjärtstartare till Mellanvångens bostadsområde eftersom den närmaste defibrillatorn är för långt borta för att göra skillnad när det verkligen gäller. Man brukar ge följande tumregel: Om ingen behandling eller hjärtstartare användes ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % / min. Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar hjärt-lungräddning och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt.

Idag finns det för få lättillgängliga hjärtstartare i Sverige. Varje år drabbas ca 10.000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och i de fall där hjärt-lungräddning påbörjas överlever endast 1 av 10 personer. Forskning har visat att om en hjärtstartare används omedelbart kan så många som 7 av 10 överleva.
De flesta hjärtstopp sker i eller i närheten av hemmet och vid ett hjärtstopp är snabb tillgång till en hjärtstartare av avgörande betydelse. Nu kan du göra ditt bostadsområde säkrare genom bidra för att köpa en hjärtstartare.