Hjärtsäkrat grannskap för Färsna gård 1

Avslutad Du kan inte längre ge ett bidrag
från 31 125 kr (0%)

Plötsligt hjärtstopp är livshotande och en hjärtstartare behövs inom 5 minuter för att rädda liv.
Enligt hjärtstartarregistret.se finns ingen hjärtstartare i Färsna, men många rör sig där och bor där
Norrtälje Naturcentrum gör en insamling för en hjärtstartare till Färsna gård. Den ska sitta utomhus och vara tillgänglig för alla, alltid.
Swisha ett bidrag! Samlar vi ihop 20 000 kr så bidrar If med resten! Pengarna återbetalas om insamlingen inte lyckas