Arkhyttans Bystugeförening, Lövåsvägen 18, 783 93 Stora Skedvi

Avslutad Du kan inte längre ge ett bidrag
Målet uppnått
från 28 625 kr (100%)
  • 23 625 kr
    Givare
  • 5 000 kr
    Hjärt-Lungfonden

Vi är en by i periferin av Säters Kommun med c:a 150 invånare. Grannbyarna består också av runt 100 boende. Vi har under 2022 och 2023 haft ett krisberedskapsprojekt med bl a Första Hjälpen och HLR-utbildning. Vi såg där att vi behöver en hjärtstartare. I byn finns också en badplats vilket innebär att vi har en del gäster sommartid.

Visa alla
350 kr 29-11-2023 | 08:56
2 000 kr 28-11-2023 | 19:24 Bidrag
500 kr 10-11-2023 | 12:49
500 kr 09-11-2023 | 13:18
1 000 kr 08-11-2023 | 20:55
Visa alla

Målet med insamlingen är nått!

29-11-2023 | 11:29 ETT HJÄRT-LIGT TACK till alla goda givare  till vår insamling gällande HJÄRT-startaren. Nu återstår inköp, leverans och erforderliga installationsarbeten. Vi går ut med mera information när allt är på plats. Arkhyttans Bystuga genom Karin KS  
Läs mer