Hjärtsäkra ditt grannskap!

Idag finns det för få lättillgängliga hjärtstartare i Sverige. Varje år drabbas ca 10.000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och i de fall där hjärt-lungräddning påbörjas överlever endast 1 av 10 personer. Forskning har visat att om en hjärtstartare används omedelbart kan så många som 7 av 10 överleva. 

De flesta hjärtstopp sker i eller i närheten av hemmet och vid ett hjärtstopp är snabb tillgång till en hjärtstartare av avgörande betydelse. Nu kan du göra ditt bostadsområde säkrare genom att tillsammans med personer i din omgivning starta en insamling för att köpa en hjärtstartare.

Starta Insamling Hitta närmaste hjärtstartare
Läs mer Läs mindre
Visa alla